Ile się czeka na kredyt hipoteczny?

6 kwietnia 2023

Banki i ich klienci raczej zgadzają się co jednego: ani decyzji o wzięciu kredytu hipotecznego, ani o jego przyznaniu nie podejmuje się z dnia na dzień. Jak wygląda to w praktyce? Ile trzeba poczekać, zanim wniosek o pożyczenie środków na zakup nieruchomości zostanie rozpatrzony? 

Rosnąca konkurencja ze strony firm pozabankowych spowodowała, że banki również wyszły naprzeciw potrzebom osób chcących pożyczyć pieniądze i mocno uprościły proces ubiegania się o nie. Szybka pożyczka na dowolny cel bez wychodzenia z domu? Bardzo proszę. Ekspresowy kredyt gotówkowy online? Nic prostszego. Próżno szukać jednak podobnych ofert na kredyt hipoteczny. Tutaj formalności jest więcej, a – co za tym idzie – wszystko trwa dłużej. 

Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny? 

Pierwszym krokiem do wnioskowania o kredyt hipoteczny jest oczywiście wybór oferty konkretnego banku. O potrzebne środki można ubiegać w więcej niż jednym miejscu, jednak nie zawsze pomaga to otrzymać finansowanie. Każdy złożony wniosek będzie wiązał się z wysłaniem zapytania do Biura Informacji Kredytowej (BIK) – w ramach standardowej procedury i oceny zdolności kredytowej bank będzie chciał sprawdzić, czy klient terminowo spłaca aktualne zobowiązania i jak wyglądało to w przeszłości.  

Każde takie zapytanie zostaje odnotowane przez BIK, więc analitycy poszczególnych banków zobaczą, że potencjalny klient był zainteresowany konkurencyjną ofertą kredytu hipotecznego. Złożenie zapytań o możliwość otrzymania kredytu praktycznie w tym samym czasie nie wpłynie jednak negatywnie na postrzeganie zdolności kredytowej. To naturalne, że przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu tak poważnego zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny, poszukujemy najlepszej oferty i porównujemy dostępne na rynku propozycje.  

Samo złożenie wniosku obejmuje wypełnienie formularza udostępnionego przez bank oraz skompletowanie dodatkowych dokumentów (w zależności od rodzaju nieruchomości, która ma zostać sfinansowana kredytem, mogą być to m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu i zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach wystawione przez pracodawcę, ostatni PIT, wyciąg z konta z ostatnich kilku miesięcy, operat szacunkowy nieruchomości, umowa deweloperska, numer księgi wieczystej nieruchomości lub działki, na której ma powstać, pozwolenie na budowę, kosztorys itp.).   

Ile czasu trzeba poczekać na wydanie decyzji kredytowej w banku? 

Czas oczekiwania na decyzję kredytową różni się w zależności od banku, jednak – zgodnie z Ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego – nie może przekroczyć 21 dni, licząc od momentu dostarczenia wszystkich dokumentów wymaganych przez bank. Trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość i już na początku założyć, że cały proces potrwa miesiąc lub trochę dłużej. 

Od czego zależy okres oczekiwania na decyzję kredytową? 

To, jak szybko bank przekaże klientowi decyzję kredytową, będzie zależało od: 

  • Czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów (w idealnym scenariuszu dokumenty dostarcza się podczas jednej wizyty w oddziale, najczęściej jednak bank prosi o ich uzupełnienie, co powoduje, że oczekiwanie się przedłuża). 
  • Sposobu weryfikacji wniosku przez bank (niektóre banki, przed przedstawieniem klientowi finalnej decyzji kredytowej, wydają tzw. decyzję wstępną, przez co ostatecznie trzeba czekać nieco dłużej). 
  • Ilości wniosków kredytowych do rozpatrzenia (jeśli propozycja kredytowa banku cieszy się dużym zainteresowaniem, kolejka wniosków będzie dłuższa). 
  • Stopień automatyzacji procesu oceny zdolności kredytowej (każdy bank korzysta z własnych algorytmów do analizy, dlatego trudno jednoznacznie określić, ile zajmuje jej wykonanie; oceniana jest także ogólna kondycja finansowa wnioskującego).  

Jaki jest czas oczekiwania na przyznanie kredytu hipotecznego? 

Biorąc pod uwagę, ile trwa skompletowanie wymaganych dokumentów i sama ocena sytuacji finansowej i zdolności kredytowej, realny czas oczekiwania na decyzję kredytową wynosi 4-6 tygodni. 

Ile bank ma czasu na wypłatę kredytu hipotecznego? 

Banki są zobowiązane wypłacić kredytobiorcy przyznane środki w ciągu 7 dni, jeśli maja one pokryć zakup nieruchomości z rynku wtórnego lub w ciągu 21 dni w przypadku, gdy chodzi o nieruchomość nabywaną na rynku pierwotnym. Czas wypłaty zostanie precyzyjnie określony w zawieranej umowie kredytowej.  

W sytuacji, gdy bank nie dokonuje wypłaty jednorazowo, tylko w transzach, następuje ona po spełnieniu warunków określonych w umowie (np. takich jak zakończenie poszczególnych etapów prac budowlanych czy udostępnienie lokalu przez dewelopera) według ustalonego wcześniej harmonogramu. Najczęściej tuż po przedstawieniu przez kredytobiorcę potwierdzających dokumentów. 

Czy można skrócić czas oczekiwania na wydania decyzji kredytowej? 

Ktoś, kto stara się o kredyt hipoteczny, nie ma zbyt dużego wpływu na tempo pracy osób zatrudnionych w banku lub z nim współpracujących (np. rzeczoznawców majątkowych sporządzających operat szacunkowy niezbędny do wycenienia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego). Tym, o co może zadbać, jest jak najszybsze dostarczenie wszelkich dokumentów, prawidłowe wypełnienie wniosku i niebudząca wątpliwości zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania.