Kredyt hipoteczny dla singla

6 kwietnia 2023

Każdy singiel może z powodzeniem ubiegać się o kredyt hipoteczny. Nie istnieją żadne ograniczenia, które dyskryminowałyby osoby samotne poszukujące środków na zakup własnego domu lub mieszkania. Jeśli tylko wnioskujący posiada odpowiednio wysoką zdolność kredytową i cieszy się dobrą reputacją finansową, z pewnością otrzyma kredyt w banku. 

To oczywiste, że kredytobiorca będący singlem stanowi nieco większe ryzyko dla banku. Odpowiedzialność za spłatę zobowiązania spoczywa bowiem tylko na jednej osobie. Dlatego często zdarza się, że bank wymaga od klienta wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, co nieco zwiększa koszty zadłużenia. Jest to jednak jedyna różnica. Poza tym kredyt hipoteczny zaciągany przez singla wygląda dokładnie tak samo, jak ten udzielany parom.  

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt hipoteczny dla singla? 

Singiel starający się o kredyt będzie musiał spełnić dokładnie takie same warunki, jak osoba w związku formalnym. Najistotniejsza dla banku jest odpowiednia zdolność kredytowa, która przesądza o pozytywnej decyzji i przyznaniu finansowania. Bank bierze pod uwagę nie tylko wysokość dochodów, ale także m.in. pozytywną historię kredytową, wykształcenie, zajmowane stanowisko, rodzaj umowy o pracę, a także wiek wnioskującego.  

Najczęściej kredytobiorca musi spełnić stawiane przez bank warunki. Należą do nich najczęściej: 

 • odpowiednia zdolność kredytowa,  
 • dobra historia kredytowa,  
 • stabilne źródło dochodów (najlepiej w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony),  
 • wkład własny,  
 • przedstawienie wykazu wszystkich dokumentów wymaganych przez bank, 
 • odpowiedni wiek kredytobiorcy w momencie zawarcie umowy oraz spłaty ostatniej raty. 

Na jaką kwotę i okres spłaty kredytu hipotecznego może liczyć singiel? 

Nie istnieje maksymalna kwota kredytu hipotecznego dla singla. Osoba samotna, która posiada wysoko ocenianą zdolność kredytową, stabilne zarobki oraz dobrą reputację finansową, może otrzymać równie wysoki kredyt hipoteczny jak kredytobiorcy pozostający w związkach formalnych. Górna granica finansowania zależy od oferty banku.  Okres spłaty kredytu hipotecznego zależy przede wszystkim od wieku kredytobiorcy.  

Należy pamiętać, że zgodnie z rekomendacją S wiek kredytobiorcy nie powinien przekraczać 75 lat w momencie spłaty ostatniej raty. Nie ma znaczenia, czy dłużnikiem jest singiel czy nie. W najkorzystniejszej sytuacji znajdują się 35-40 latkowie, którzy mogą liczyć na okres spłaty sięgający nawet 35 lat, choć zwykle jest to 25 lat.  

Jaki wkład własny wymagany jest przy kredycie hipotecznym dla singla? 

Żaden bank nie udzieli finansowania w wysokości 100% wartości nieruchomości. Wkład własny jest warunkiem niezbędnym do otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu kredytu. Zgodnie z przepisami wynosi on 20% wartości nieruchomości. Istnieją jednak banki oferujące kredyt z 10% wkładem własnym, jednak zwykle wymagają one dodatkowych zabezpieczeń w postaci ubezpieczenia, które podnosi koszty zadłużenia, ponieważ wiąże się z czasowym podwyższeniem marży.  

Ile kosztuje kredyt hipoteczny dla singla? 

Na całkowity koszt kredytu hipotecznego składają się: 

 • odsetki – naliczane według stałej lub zmiennej stopy procentowej  
 • koszty pozaodsetkowe – prowizje, opłaty, ubezpieczenie, taksa notarialna itp.  

Realny koszt kredytu hipotecznego zależy od kilku czynników, są nimi: okres kredytowania, wysokość zadłużenia oraz wysokość wkładu własnego.  

Osoba starająca się o kredyt w pojedynkę poniesie praktycznie takie same koszty zadłużenia, jak klienci wnioskujący o kredyt w parach. Jedyną różnicą, która zwiększa koszt kredytu hipotecznego, jest dodatkowe ubezpieczenie na życie, często wymagane od kredytobiorców będących singlami.  

Jak przygotować się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego dla singla? 

Kredyt hipoteczny jest poważnym zobowiązaniem przyznawanym na długie lata. Dlatego decyzja o zaciągnięciu tego typu finansowania powinna być skrupulatnie przemyślana. Kredytobiorca zwykle ustala z doradcą banku odpowiednią wysokość rat oraz okres kredytowania, by comiesięczne regulowanie zadłużenia nie było dla niego zbyt dużym obciążeniem.  

To szczególnie ważne dla singli, którzy nie mogą liczyć na wsparcie finansowe partnera. Aby pozytywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej oraz zyskać możliwość negocjacji atrakcyjnych warunków kredytowania, warto poczynić kilka kroków, należą do nich: 

 • zgromadzenie możliwie jak najwyższego wkładu własnego, co znacznie obniża całkowity koszt zadłużenia (pożyczana jest niższa kwota),  
 • spłata wcześniejszych zobowiązań – każda pożyczka czy nawet debet na koncie wpływają negatywnie na ocenę zdolności kredytowej, 
 • nienaganna historia kredytowa – osoby, które w przyszłości planują zaciągnięcie kredytu hipotecznego, powinny być szczególnie wyczulone na terminową spłatę wszystkich zobowiązań, aby cieszyć się dobrą reputacją finansową i wiarygodnością, co jest szczególnie istotne podczas oceny zdolności kredytowej i negocjacji z bankiem, 
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – stabilne zatrudnienie jest jednym z podstawowych elementów podczas oceny zdolności kredytowej. Jeśli to tylko możliwe, warto dołożyć wszystkich starać, aby podpisać taką umowę z pracodawcą.  

Które banki oferują kredyty hipoteczne dla singli? 

Na rynku bankowym nie istnieje kredyt hipoteczny, który byłby skierowany wyłącznie do singli. Osoby samotne mogą korzystać z każdej oferty finansowania. Znalezienie kredytu hipotecznego nie stanowi specjalnego wyzwania, oferuje go bowiem praktycznie każdy bank. Wybór odpowiedniej propozycji nie powinien być dokonywany w pośpiechu. Aby dokonać wstępnej selekcji najkorzystniejszych ofert, zawsze warto sięgnąć do porównywarki internetowej, która znacznie ułatwia podjęcie dobrej decyzji.  Do banków oferujących kredyt hipoteczny należą między innymi: 

 • Crédit Agricole – kwota kredytu od 40 000 do 3 500 000 zł, 
 • Alior Bank – kwota kredytu od 100 000 do 3 000 000 zł, 
 • mBank – kwota kredytu od 100 000 do 2000 000 zł, 
 • BOŚ Bank – kwota kredytu od 150 000 do 10 000 000 zł, 
 • Bank PEKAO – kwota kredytu od 10 000 do 10 000 000 zł, 
 • Santander – kwota kredytu od 100 000 do 10 000 000 zł, 
 • Bank Pocztowy – kwota kredytu od 50 000 do 10 000 000 zł,  
 • Citi Handlowy – kwota kredytu od 80 001 do 6 000 000 zł.